Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea econòmica i financera

L'Agència Tributària nega compensar les bases negatives fora de termini


Mitjançant la compensació de bases imposables negatives prevista a la Llei de l’Impost sobre Societats, els contribuents poden minorar la base imposable de l’exercici en el qual obtenen beneficis, amb les perdudes generades en exercicis anteriors. El termini màxim per a la compensació de bases imposables negatives és de 15 anys.

Una recent resolució del TEAC (Tribunal Econòmic Administratiu Central) estableix que la compensació de bases imposables negatives és una “opció” del contribuent. D’acord amb l’article 119.3 de la LGT “les opcions que segons la normativa tributària s'hagin d'exercir, sol·licitar o renunciar amb la presentació d'una declaració no es poden rectificar posteriorment, llevat que la rectificació es presenti en el període reglamentari de declaració".

Per tant, si tenint bases imposables negatives pendents de compensar el contribuent decideix no compensar-les o bé compensar un import inferior al que tindria dret està optant per no aprofitar en tot o part les bases imposables negatives que té pendents de compensar. Això vol dir que no es podrà, posteriorment i fora del termini voluntari de presentació, modificar l’opció ja exercitada. En aquest cas el Tribunal estableix que el contribuent està optant per diferir la compensació.

Aquest criteri no és un criteri reiterat, ja que és aplicat pel TEAC i no representa doctrina actualment. Afegir que aquest fet ha arribat al Tribunal Superior de Justícia, que considera la compensació de bases imposables negatives un dret del contribuent i no una opció.

Per això, dins el termini de comprovació administrativa, podria efectuar-se la compensació d’aquelles bases imposables negatives no aplicades en la liquidació objecte de comprovació.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]