Sensus Consultoria
ARTICLES Dret administratiu i urbanisme

Cobertures dels contractes d'assegurances en casos de pàndemia

22/04/2020
Cobertures dels contractes d'assegurances en casos de pàndemia

Cobreixen les pòlisses d’assegurances els danys i perjudicis derivats d’una pandèmia?

Davant la situació de l’emergència que estem vivint a conseqüència de la crisi del coronavirus, existeixen molts interrogants sobre l’aplicació de les pòlisses d’assegurances.

La primera qüestió és si les pòlisses d’assegurances cobreixen els danys i perjudicis derivats d’una situació tan anòmala com la que ens trobem. Els danys i perjudicis causats per força major no estan coberts per les assegurances, per no ser previsibles ni evitables. Tant en les assegurances pròpies com les de responsabilitat enfront de tercers, els supòsits de força major (catàstrofes naturals, conflictes armats, pandèmies) estan exclosos de les pòlisses.

Ens podem trobar alguna pòlissa molt concreta en la que l’assegurat, com a garantia opcional, pugui concertar una garantia per un risc de cancel·lació per supòsit d’una pandèmia, per exemple.

Malgrat això, és aconsellable analitzar cada pòlissa detalladament, i observar si estem davant d’una clàusula limitativa dels drets de l’assegurat i, en conseqüència, revisar si es compleixen els requisits que s’estableixen en l’article 3 de la Llei de Contractes d’Assegurances, on s’estipula que la clàusula ha de ser destacable i degudament acceptada per l’assegurat.

Hi ha excepcions, com en el cas dels viatges combinats. Encara l’assegurança concertada pugui o no contemplar el supòsit de força major, la mateixa regulació espanyola i europea estipula que l’organitzador o agència està obligada al reemborsament complet de l’import abonat quan concorren circumstàncies inevitables i extraordinàries en el lloc de destí o en les seves immediacions.

L’assegurança de vida cobreix la defunció per coronavirus? I les pòlisses de salut? Què ocórrer amb les pòlisses dels automòbils?

Les assegurances cobreixen la defunció per qualsevol causa. L’única excepció que preveu la mateixa Llei de Contractes d’Assegurances és el suïcidi durant el primer any, excepte pacte en contrari. Per tant, s’haurà d’observar les condicions generals de la pòlissa i, en concret, l’apartat d’exclusions, sobre si s’exclouen els supòsits de pandèmia.

Tot i això, segons ha publicat recentment UNESPA (Associació d’Asseguradores i Reasseguradors) les companyies s’estan fent càrrec de les indemnitzacions a conseqüència de les defuncions per coronavirus, per tant, sembla que s’ha arribat a un acord de no excloure aquest tipus de sinistres.

En les assegurances de salut, estem en el mateix cas. Encara que puguin existir clàusules d’exclusió de malalties derivades d’epidèmies o pandèmies, les assegurances privades també estan atenent aquests casos sense excepció.

Una altra qüestió és què ocórrer amb l’assegurança d’automòbils. Aquest tipus d’assegurances despleguen tots els seus efectes en cas de sinistre, per tant, no existeix cap limitació ni excepció en cas de pandèmia.

Entra en joc la cobertura per pèrdua de beneficis o lucre cessant de les assegurances contractades per empreses o comerços?

Es tracta d’una assegurança que té per objecte la pèrdua de beneficis per la paralització de l’activitat, sempre que aquesta paralització sigui conseqüència per un risc cobert per la mateixa pòlissa.
Com estem en un cas de força major, cas en què les companyies solen excloure de cobertura, difícilment pugui operar aquesta garantia en aquelles empreses o comerços que es vegin obligades paralitzar la seva activitat totalment. Tot i això, s’haurà d’analitzar l’apartat de cobertures per veure en quins supòsits i amb quins requisits les garanties de la pòlissa despleguen tots els seus efectes.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com