Sensus Consultoria
ARTICLES Dret administratiu i urbanisme

Com podem canviar el tipus de la nostra hipoteca de variable a fix?

23/11/2022
Com podem canviar el tipus de la nostra hipoteca de variable a fix?

La pujada dels tipus d’interès i l’afectació que aquest fet té en l’increment de les quotes mensuals dels consumidors vinculats a préstecs hipotecaris de tipus variable, ha fet saltar les alarmes.

És per aquest motiu que la opció de canviar d’una hipoteca variable a una de tipus fix està guanyant adeptes les darreres setmanes.

Ens preguntem però, de quina manera podem canviar el tipus de la nostra hipoteca de variable a fix?

Hi ha tres opcions:

1. Novació modificativa a la mateixa entitat bancària. Es tracta d’una modificació de les condicions del contracte de préstec hipotecari. Haurem de comunicar al nostre gestor la voluntat de canviar el tipus de la hipoteca de variable a fix. Sempre estarà condicionat a que arribem a un acord amb el banc. Si no hem tingut cap problema de pagaments de quotes, és probable que ens atorguin aquest canvi de tipus. Les despeses de Notaria, Registre i gestoria les assumirà el banc, i no haurem de tributar res per aquest canvi. Sí que és habitual però, que els bancs cobrin una comissió per la modificació del tipus d’interès (0,15% durant si estem en els tres primers anys).

2. Subrogació. Si no arribéssim a un acord amb el propi banc on tenim l’hipoteca o bé un altre banc ens oferís unes condicions més favorables, podríem dur a terme una subrogació de la hipoteca. Per fer-ho, haurem de comunicar al nostre banc de la intenció de subrogar la hipoteca a una altre entitat. Un cop comunicat, el banc disposarà de 15 dies perquè, si vol, ens iguali les condicions. En cas de no executar aquesta possibilitat, ja serà la nova entitat bancària la que s’encarregarà de formalitzar la subrogació. Les despeses les assumirà el nou banc (exceptuant la nova taxació) però també solen cobrar una comissió de subrogació de creditor (0,15% si estem en els tres primers anys).

3. Cancel·lació de l’hipoteca i constitució d’un nou préstec bancari a una altre entitat. És una altre opció habitual, pel cas que vulguem cancel·lar la hipoteca existent i constituir-ne una de nova amb un banc diferent. El problema d’aquesta última opció és que haurem d’assumir les despeses de cancel·lació de l’hipoteca (comissió de cancel·lació que pot arribar a suposar fins l’1% del preu de l’hipoteca, Notaria, Registre, gestoria). Les despeses del nou préstec que formalitzem amb la nova entitat bancaria seran a càrrec seu però haurem d’assumir-ne nosaltres la nova taxació de l’immoble.

Em convé fer-ho?

Per prendre una decisió convé analitzar diverses variables.

No ens hem de fixar només en el curt termini. És habitual que els préstecs hipotecaris tinguin llargs terminis d’amortització, així que cal pensar en el que pagarem en el propers anys, tot i saber que la evolució de l’EURIBOR es difícil de preveure a mig i llarg termini.

És cert que el 2022 l’EURIBIOR ha pujat molt més que no es pensava , i en aquest context pot ser bona idea passar a tipus fix, perquè la quota del préstec hipotecari serà sempre la mateixa, amb independència d’aquest índex i, si puja més, pagareu menys quota perquè no es revisarà amb l’increment. Hi ha la tranquil·litat de pagar sempre la mateixa quota.

Ara bé, si el tipus fix s’acosta al 4%, la nostra opinió és que passar a tipus fix pot deixar de ser interessant, si tenim en compte que l’EURIBOR poques vegades han superat aquest 4%, tot i que, en el context actual, tampoc es pot descartar.

Fer un càlcul de quant pot pujar la quota del préstec hipotecari amb diferents simulacions de pujada d’EURIBOR, i contrastar-ho amb la vostra capacitat de pagament, pot ajudar a prendre una decisió respecte del canvi a tipus fix.

 

Si teniu dubtes a l’hora de realitzar aquest canvi de tipus, podeu contactar amb nosaltres, a Sensus Consultoria analitzem el vostre cas concret i us oferim assessorament personalitzat.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com