Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica

En els darrers dies de l’any hem conegut una publicació que creiem que pot ser del seu interès i que tot seguit els resumim.

En data 30 de desembre s’ha publicat al DOGC la llei 9/2019, pel que s’adopten alguns canvis referents sobre l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (IEDC).

Aquest impost és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya per a gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen els vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

A continuació detallarem les principals modificacions legislatives que s’implementaran al llarg de l’any 2020 per tal de gravar les emissions de diòxid de carboni per disminuir l’efecte hivernacle i la repercussió en l’escalfament global del planeta.

Qui està obligat al pagament de l’impost són:

 • Les persones físiques i jurídiques que, en data 31-12-2019, siguin titulars d’un vehicle i tinguin el domicili fiscal a Catalunya.
 • Les persones jurídiques que siguin titulars del vehicle i que, encara que no tinguin el domicili fiscal a Catalunya, hi tinguin un establiment, una sucursal o una oficina, amb vehicles registrats a Catalunya.
 • Els qui, al llarg del 2019, hagi venut un vehicle a un no resident a Catalunya o l’hagi donat de baixa de la Direcció General de Trànsit.
 • En el supòsit de segona o ulterior transmissió del vehicle, està obligat a satisfer l’impost referit a tot el període impositiu qui en sigui titular en la data de meritació.

Estan exempts de tributació:

 • Els vehicles oficials, de representacions diplomàtiques i d’organismes internacionals.
 • Les ambulàncies i vehicles de serveis mèdics i funeraris.
 • Els vehicles per a persones de mobilitat reduïda.

El fet imposable de l’impost són les emissions de diòxid de carboni dels vehicles aptes per circular per les vies públiques inclosos dins les categories següents:

  • Turismes (categoria M1), fins a un màxim de 9 places.
  • Furgonetes (categoria N1), fins a un màxim de 3,5 tones.
  • Motocicletes (categoria L3e, L4e, L5e i L7e), a partir de l’exercici 2020.

La base imposable es fixa en el volum d’emissions, en grams de diòxid de carboni per quilòmetre, que està detallat en el certificat o fitxa tècnica expedit pel fabricant o importador del vehicle. En els vehicles d’una certa antiguitat i que no es disposi d’aquesta dada, s’estableixen unes fórmules específiques per calcular aquesta base.

Per als vehicles de categoria M1 i N1 l’impost és exigible a partir del 31 de desembre de 2019, i per als vehicles de categoria de motocicletes, a partir del 31 de desembre de 2020.

Per tant, en aquest exercici 2019, hauran de tributar els turismes (categoria M1) amb un volum d’emissions de més de 120 g/km i les furgonetes (categoria N1) amb un volum d’emissions de més de 160 g/km. De cara a l’exercici 2020, aquest límit de volum d’emissió en grams de diòxid de carboni varia, a continuació, us detallem les taules amb les tarifes:

La tarifa aplicable als vehicles de la categoria M1 són:

Per a l’any 2019:

Per a l’any 2020:

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci - Economista | Àrea econòmica i financera

jmassafret@sensusconsultoria.com

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com