Sensus Consultoria
ARTICLES Dret mercantil

Modificacions llei de societats de capital

Modificacions llei de societats de capital

El passat 29 de desembre es va publicar la Llei 11/2018 on es modifiquen alguns aspectes de la Llei de Societats de Capital 1/2010 de 2 de juliol.

Aquestes modificacions corresponen a:

Moment i pagament del dividend - (Art. 276 LSC):

En el moment de l'acord de distribució de dividends, la Junta General determinarà el moment i forma de pagament dels dividends.

A falta de la determinació, es pagarà al domicili de la societat al dia següent de l'acord.

El termini per a l'abonament complet dels dividends serà de 12 mesos a partir de la data de l'acord per part de la Junta General.

Dret de separació en cas falta de distribució de dividends (art. 348 bis LSC):

Llevat que els estatuts estipulin el contrari, es regula el dret de separació del soci per falta de dividends. Per exercir aquest dret, s’han de complir els requeriments:

Dret de separació en cas falta de distribució de dividends (art. 348 bis LSC):

Llevat que els estatuts estipulin el contrari, es regula el dret de separació del soci per falta de dividends. Per exercir aquest dret, s’han de complir els requeriments:

  • Hagin passat 5 exercicis des de la inscripció de la societat en el Registre Mercantil. El soci faci constar a l'acta la protesta per la insuficiència de distribució de dividends.
  • La Junta no hauria acordat la distribució d'almenys el 25% dels beneficis obtinguts l'exercici anterior, sempre que s'hagin obtingut beneficis en els 3 exercicis anteriors.
  • Que el total de dividends distribuïts durant els últims cinc anys, sigui inferior al 25% dels beneficis distribuïbles registrats durant aquest període.

El termini per a la separació serà d'un mes a comptar des de la data que s'hagués celebrat la Junta General Ordinària de socis.

No serà aplicable aquesta separació en els següents supòsits:

  • Societats en situació concursal, Quan la societat hagi comunicat al Jutjat la seva situació preconcursal (negociacions de refinançament, etc ...)
  • S’hagi assolit un acord de refinançament.
  • En societats anònimes esportives.
  • En societats cotitzades o societats amb accions admeses a cotització.
ISABEL COMELLA GIL

Isabel Comella Gil

Sòcia - Advocada - Mediadora

icomella@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UB. 25 anys d'experiència com a advocada de les àrees mercantil, civil i penal.
Mediadora Cívil, Mercantil i Familiar.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com