Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

Noves bases de cotització 2023

05/04/2023
Noves bases de cotització 2023

El passat 31 de març el BOE va publicar l´Ordre PCM/313/2023, de 30 de març, que desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social per a l´exercici 2023 (entrada en vigor 01 de gener de 2023).

Des de Sensus Consultoria t´expliquem el detall de les novetats més rellevants.

a) Bases i tipus de cotització en el RÈGIM GENERAL de la Seguretat Social (2023).

  • La base máxima de cotització de la Seguretat Social es manté en 4.495,50 euros.
  • La base mínima de cotització serà equivalent al S.M.I, vigent en cada moment, sense que pugui ser inferior a 1.260,00 euros mensuals.

b) Bases de cotització en el Règim Especial de la Seguretat Social dels EMPLEATS DE LA LLAR:

La base vindrà determinada en funció de la retribució mensual (inclosa la part proporcional de pagues extraordinàries). Els trams seran els següents:

c) Els CONTRACTES DE DURADA DETERMINADA inferiors a 30 dies tindran una cotització adicional 29,74 euros a càrrec de l'empresa.

d) Bases i tipus de cotització en el Règim General de la Seguretat Social (CONTRACTES DE TREBALL A TEMPS PARCIAL (bases mínimes per hores):

  • La base mínima d´un grup de cotització 1 , serà de 10,60 euros; d´un grup 2 serà 8,79 euros i de la resta de grups 7,59 euros.

e) SOCIS DE COOPERATIVES DE TREBALL ASSOCIAT:

Base mínima de cotització:

f) CONTRACTES FORMACIÓ, APRENENTATGE O FORMATIU EN ALTERNANCIA:

1.Quan la base de cotització mensual per contingències comuns, no supera la base mínima mensual de cotització:

  • La cotització consistirà en una quota única mensual de 61,24 euros per contingències comuns (51,06 euros seran a càrrec de l´empresa i 10,18 a càrrec del treballador, i de 7,03 euros per contingències professionals a càrrec de l'empresa.
  • La cotització al Fons de Garantia Salarial consistirà en una quota mensual de 3,88 euros a càrrec de l´empresa.
  • La cotització per formación professional consistirà en una quota mensual de 2,15 euros (1,90 a càrrec de l'empresa i 0,25 a càrrec del treballador).

2.Quan la base de cotització mensual per contingències comunes, superi la base mínima mensual de cotització, a les quotes úniques precitades, se li sumaran les quotes resultants d´aplicar a l´import en que la base de cotització excedeixi de la base mínima, els següents tipus de cotització:

  • Per a la cotització a la Seguretat Social per contingències comuns, el 28,30% (23,60% a càrrec de l´empresa i el 4,70% a càrrec del treballador); per a la cotizació per contingències professionals, el tipus que pertoqui segons la D.A. 4ª de la LLei de 42/2006, de 28 de desembre.
  • Per al MEI ,s'aplicarà el tipus del 0,6%

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com