Sensus Consultoria

Europa i les novetats sobre igualtat retributiva

21/06/2021
Europa i les novetats sobre igualtat retributiva

Tot i l’any de trasbals mundial per les empreses, derivat de la inestabilitat i la incertesa econòmica que ha provocat la COVID-19, tant la Comissió Europea com també a escala nacional, s’han publicat noves normatives que posen en el punt de mira la transparència retributiva en les organitzacions, per treballar per la igualtat de gènere. 

En aquest sentit, el Govern Espanyol, va articular i especificar aquesta transparència retributiva a través de dos instruments essencials com són el registre retributiu i l’auditoria salarial, amb l’aprovació dels Reials Decrets 901/2020 i el 902/2020, de 13 d’octubre de 2020, que ja donen resposta a una part de la proposta de la Comissió Europea, però aquesta fa un pas més enllà. 

L’objectiu de la proposta europea és que es coneguin millor les condicions retributives en l’entorn de treball i dotar tant a les direccions de les empreses com a les persones treballadores, d’eines que facin front a la discriminació en l’entorn laboral. La proposta legislativa europea posa l’accent en dos factors fonamentals de la igualtat retributiva:

Mesures de transparència retributiva 

  • Transparència retributiva per sol·licitants d’ocupació: Les empreses hauran d’informar del salari inicial o de la forquilla corresponent en els processos de selecció, ja sigui en l’anunci de la vacant com en l’entrevista de selecció. 
  • Dret a la informació de les persones treballadores: Tindran el dret de poder sol·licitar informació sobre la retribució individual i les mitjanes salarials disgregades per sexe i categories, d’aquelles persones que duguin a terme un mateix treball o un treball d’igual valor. 
  • Informació sobre la bretxa retributiva de gènere: Les empreses hauran de publicar la informació sobre les diferències existents en la remuneració que perceben les persones treballadores de l’empresa. 
  • Avaluació retributiva conjunta amb la Representació Legal de les Persones Treballadores: Per aquelles bretxes salarials que apareguin en les comparatives salarials i que siguin superiors com a mínim a un 5%, sense causa justificada, l’empresa juntament amb la RLPT, hauran d’avaluar-ho per poder aplicar modificacions que reverteixin aquesta bretxa.

Millor accés a la justícia per les víctimes de discriminació retributiva 

  • Compensació per discriminació retributiva per raó de gènere: Es preveuen compensacions d’endarreriments i primes o pagaments en espècie, com a indemnització per una situació de discriminació retributiva. 
  • La càrrega de la prova recau a l’empresa: Per defecte, seran les empreses qui hauran de demostrar l’absència de discriminació retributiva. 
  • Sancions: Apel·la al fet que siguin els Estats membres qui habilitin un barem de sancions específiques, amb multes mínimes. 
  • Intervenció dels organismes d’igualtat i de la Representació Legal de les Persones Treballadores en els processos judicials o administratius en nom de les persones treballadores, així com participar en les demandes col·lectives per la igualtat de retribució.

La proposta es presenta en un context de crisi mundial i per tant, es té en compte la situació de les empreses fent una crida també a la proporcionalitat de les mesures i la flexibilitat per les PIMES. 

Tot i això, es tracta d’una proposta que ha estat presentada al Parlament Europeu i al Consell i que en cas de ser aprovada, haurà de ser introduïda en les legislacions dels Estats membres en un període de dos anys.

 

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com