Sensus Consultoria
ARTICLES Dret administratiu i urbanisme

Pròrroga del límit del 2% en l'actualització de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge

05/01/2023
Pròrroga del límit del 2% en l'actualització de la renda dels contractes d'arrendament d'habitatge

El Govern prorroga, per un any més, el límit del 2% a l'increment anual dels contractes d'arrendament d'habitatge.

Justifica la limitació en la idea de protegir els llogaters de l'augment descontrolat de la inflació i afecta els contractes d'arrendament d'habitatge habitual subjectes a la Llei d'Arrendaments Urbans de 1994, la renda dels quals s'hagi d'actualitzar, perquè es compleixi una anualitat de vigència dins el període de temps comprès entre l'entrada en vigor del Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març i fins al 31 de desembre de 2023.

Com funciona aquesta limitació?

En el moment en què es compleix una anualitat del contracte d'arrendament d'habitatge, procedeix, en cas que així s'hagi pactat expressament en el contracte d'arrendament, l'actualització de la renda. Aquesta actualització serà la que resulti del nou pacte entre les parts, que podria ser superior al 2%.

El que es garanteix mitjançant el Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març és que, en defecte d'acord entre les parts, l'increment de la renda no pugui ser superior al 2%.

Per tant, es pot incrementar la renda per sobre del 2%?

Sí, sempre que hi hagi acord entre les parts i la part arrendadora no tingui la consideració de "gran tenidor".

Aquests efectes es considera "gran tenidor" la persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans d'ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d'ús residencial, excloent en tot cas garatges i trasters.

En el cas d'arrendadors que siguin grans tenidors la pujada en cap cas podrà superar el límit del 2%.

Quines altres conseqüències pot tenir aquesta mesura?

El temor a perdre ingressos per part dels propietaris, amb la inflació desbocada, pot provocar un increment del nombre d'extincions de contractes d'arrendament al seu venciment, en cas de no arribar a un acord d'actualització de la renda superior al 2%, ja que amb la constitució d'un nou contracte d'arrendament els propietaris podran actualitzar el preu de la renda a valors de mercat sense cap classe de limitació. Això, alhora, pot provocar un increment dels preus dels lloguers, contrari al perseguit per la norma.

El més convenient és valorar tots els factors i riscos, tant si sou propietaris com arrendataris, coneixent totes determinacions que es contemplen en el Reial Decret llei 6/2022, de 29 de març,aconsellant-vos sempre arribar a un acord que satisfaci a les dues parts.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com