Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball

S’ha publicat el Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Una de les novetats més destacades dins el RDL 8/2019, de 8 de març, és l’obligatorietat del Registre de jornada que detallem a continuació.

Queda modificat el text refós de la Llei del Estatut dels Treballadors, aprovat per RDL 2/2015, de 23 d’octubre, concretament l’article 34.7 regulador de la jornada de treball i afegeix el punt 9 dins també, del mateix article 34.

A través d’aquesta modificació de l’article 34.7, s’amplia la potestat del Govern, prèvia consulta amb organitzacions sindicals i empresarials més representatives, per establir ampliacions o limitacions en l’ordenació i durada de la jornada de treball i els descansos, així com també afegeix les especialitats en les obligacions de registre de jornada.

D’altra banda, dins el mateix art.34 s’afegeix un nou apartat, concretament el 9, on es recull que:

  • L’empresa garantirà el registre diari de jornada.
  • Aquest registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària.
  • A través de negociació collectiva, acord amb l’empresa o decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representats legals dels treballador de l’empresa, organitzarà i documentarà aquest registre de jornada.
  • L’empresa haurà de conservar aquest registre de jornada durant 4 anys.

A través d’aquest RDL 8/2019, de 8 de març també es modifica la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, aprovat per RDL 5/2000, de 4 d’agost, on es tipifica l’incompliment de l’obligació de dur terme el registre de jornada com a infracció greu.

L’entrada en vigor de l’obligatorietat de registre de jornada serà d’aplicació als dos mesos després de la seva publicació en el BOE d’aquest RDL 8/2019 de 8 de març, tal i com preveu en la seva Disposició final sisena.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]