Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
ARTICLES Àrea laboral

Registre de la jornada diària i hores extraordinàries

Registre de la jornada diària i hores extraordinàries

En relació amb la pregunta formulada a principi d'any per l'Audiència Nacional sobre el registre de la jornada diària dels treballadors, s'ha pronunciat la Comissió Europea que s'oposa a la normativa nacional.

No es dedueix una obligació per a les empreses establir un sistema de registre de la jornada diària efectiva de treball per a les persones treballadores a jornada completa que no s'hagin compromès de forma expressa, individual o collectiva, a realitzar hores extraordinàries i que no ostentin la condició de treballadors mòbils, ja que la legislació nacional no preveu altres mecanismes adequats que assegurin l'efecte útil de la totalitat dels drets conferits als treballadors per la Directiva.

En particular, la Comissió té dubtes respecte de l'eficàcia dels mitjans de control previstos en l'ordenament jurídic de l'estat espanyol per garantir que la durada màxima del temps de treball i els períodes mínims de descans són respectats pels empleats.

La Comissió considera molt raonable la premissa que presenta l'òrgan jurisdiccional on es marca que per poder conèixer quan una hora extraordinària arriba aquesta consideració i tenir un control efectiu de les hores extraordinàries que es realitzen, cal disposar de mecanismes per controlar la durada de la jornada laboral ordinària, ja que, en cas contrari, quedaria buidada de sentit l'obligació, en la pràctica es deixa íntegrament en les mans de l'empleat el registre de la realització, o no, d'hores extraordinàries.

La Comissió està d'acord amb l'AN en què el sistema actual de registre de jornada és insuficient per garantir el compliment de les obligacions contingudes en la Directiva, no permet ni als treballadors, ni als seus representants legals, ni a les autoritats laborals fiscalitzar que la durada màxima del temps de treball i el temps de descans són respectats. D'aquesta manera, se li està donant a la persona treballadora la possibilitat i facilitat de restringir els drets dels treballadors, en contra del que disposa la Directiva i per la jurisprudència del Tribunal de Justícia.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]