Sensus Consultoria
ARTICLES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

SII. FACTURES EMESES PER TERCERS

10/08/2017

El Reial Decret 596/2016 de 2 desembre, imposa a les grans empreses a efectes d’IVA així com a les del règim especial REDEME ( Registre de Devolució Mensual), formar part d’un nou sistema de confecció dels llibres registre a efectes de l’impost, essent la novetat que el nou registre s’efectuarà a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària.

Sense entrar en detalls d’aquest nou sistema, en el qual aprofundirem en les sessions de treball que organitzarà la nostra consultoria, aquest sistema obligatori comporta una obligació que potser ha pogut passar desapercebuda en el Reial Decret.

L’article 5 del Reglament de facturació ( Real Decret 1619/2012), estableix que els documents de facturació els poden expedir l’empresari o professional, així com també un tercer o el propi destinatari de l’operació ( client). La novetat en aquest sentit, és que en aquests casos , aquest fet s’haurà de comunicar a Hisenda mitjançant confecció de model 036 durant el mes de juny de 2017.

Per tant, totes aquelles empreses, que es trobin dintre el sistema SII, i a les que terceres empreses els hi realitzin factures pròpies ( de vendes), hauran de indicar-lo donant-se d’alta mitjançant model 036.

Un exemple molt habitual, potser el d’una empresa que disposa de plaques fotovoltaiques i la venda de llum, la factura , no la realitza la pròpia empresa sinó que és el client que la realitza en nom de la primera. En aquest cas i en el de totes les empreses que es trobin en un cas similar, han d’informar a hisenda d’aquest fet realitzant dita modificació censal en un model 036.

Alex Rosillo

Àrea econòmica i financera | Àrea econòmica i financera

arosillo@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com