Sensus Consultoria
ARTICLES Auditoria & Assurance

Suspensio temporal de la causa de dissolució per pèrdues

22/07/2021
Suspensio temporal de la causa de dissolució per pèrdues

La Llei 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia, va introduir una mesura amb la finalitat d'evitar que les societats de capital entressin en causes de dissolució a conseqüència de les pèrdues derivades de l'estat d'alarma i la pandèmia mundial.

La finalitat és atenuar de manera temporal i excepcional les normes generals sobre causes de dissolució de les societats de capital, per això la Llei estableix que a efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, no es tindran en compte les pèrdues de l'exercici 2020. Això permet guanyar temps per reestructurar el deute, aconseguir liquiditat i/o compensar pèrdues, ja sigui per la recuperació de l'activitat ordinària o a través d'ajudes públiques.

No obstant això, cal remarcar que aquesta mesura és temporal pel que una societat que a 31 de desembre de 2021 no es trobi en causa de dissolució a causa d'aquest règim excepcional, el dia 1 de gener de 2022, un cop desaparegut aquest règim, es trobarà immediatament en aquest supòsit, sense que els administradors puguin oposar-se al desconeixement d'aquesta circumstància.

Així doncs, les societats afectades haurien de prendre les mesures oportunes per corregir la situació abans de final d'any.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com