Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Quines són les activitats essencials segons el decret de l'estat d'alarma?

Quines són les activitats essencials segons el decret de l'estat d'alarma?

D’acord amb el Real Decret 10/2020 publicat amb data 29 de març de 2020, pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19.

Es permet establir un mínim de plantilla estrictament imprescindibles per tal de mantenir l'activitat indispensable ( per ex manteniment)

En aquells casos en què resulti impossible interrompre de manera immediata l'activitat es podrà prestar serveis el dilluns 30 de març de 2020 amb l'únic propòsit de dur a terme les tasques imprescindibles sense perjudicar de manera irremeiable o desproporcionada la represa de l'activitat empresarial.

De tal manera que el llistat d'activitats essencials serià el següent;

1. Treballadors d'activitats que participen en la cadena de proveïment del mercat i en el funcionament dels serveis dels centres de producció de bens i serveis de primera necessitat (aliments, begudes, alimentació animal, productes higiènics, medicaments, productes sanitaris o qualsevol producte necessari per a la protecció de la salut)

2. Hostaleria i restauració amb serveis de lliurament a domicili.

3. Serveis a la cadena de producció i distribució de béns, serveis, tecnologia sanitària, material mèdic, equips de protecció, equipament sanitari i hospitalari i qualssevol altres materials sanitaris.

4. Activitat imprescindibles pel manteniment de les activitats productives de la indústria manufacturera. Subministraments, equips i materials necessaris per al correcte desenvolupament de les activitats essencials recollides en aquest annex.

5. Serveis de transport, tant de persones com de mercaderies, que es continuïn desenvolupant des de la declaració de l'estat d'alarma.

6. Les que presten serveis en Institucions Penitenciàries, de protecció civil, salvament marítim, salvament i prevenció i extinció d'incendis, seguretat de les mines, i de trànsit i seguretat viària. Empreses de seguretat privada que prestin servei a transports, resposta davant alarmes, de ronda o vigilància discontínua, i serveis de seguretat per a serveis essencials i l'abastament a la població.

7. Manteniment del material i equips de les forces armades.

8. Centres, serveis i establiments sanitaris, persones que atenguin majors, menors, persones dependents o persones amb discapacitat, i les persones que treballen en empreses, centres de R + D + I i biotecnològics vinculats la COVID19.

9. Centres, serveis i establiments d'atenció sanitària a animals.

10. Serveis i punts de venda de premsa, mitjans de comunicació o agències de notícies de titularitat pública i privada, així com en la seva impressió o distribució.

11. Les d'empreses de serveis financers, inclosos els bancaris, d'assegurances i d'inversió, per a la prestació dels serveis que siguin indispensables

12. Empreses de telecomunicacions i audiovisuals i de serveis informàtics essencials, així com aquelles xarxes i instal·lacions que els suporten i els sectors o subsectors necessaris per al seu correcte funcionament

13. Serveis relacionats amb la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere.

14. Advocats, procuradors, graduats socials, traductors, intèrprets i psicòlegs i que assisteixin a les actuacions processals no suspeses.

15. Serveis en despatxos i assessories legals, gestories, administratives i de graduats socials, i serveis aliens i propis de prevenció de riscos laborals, en qüestions urgents.

16. Serveis a les notaries i registres per al compliment dels serveis essencials fixats per la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública.

17. Serveis de neteja, manteniment, reparació d'avaries urgents i vigilància, així com que prestin serveis en matèria de recollida, gestió i tractament de residus perillosos, residus sòlids urbans, perillosos i no perillosos. Recollida i tractament d'aigües residuals, activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus i el seu transport.

18. Centres d'Acollida a Refugiats i Centres d'Estada Temporal d'Immigrants (CIES)

19. Activitats de proveïment, depuració, conducció, potabilització i sanejament d'aigua.

20. Provisió indispensable de serveis meteorològics de predicció i observació i els processos associats de manteniment, vigilància i control de processos operatius.

21. Servei postal universal, amb la finalitat de prestar els serveis de recollida, admissió, transport, classificació, distribució i lliurament.

22. Sectors o subsectors que participen en la importació i subministrament de material sanitari, com les empreses de logística, transport, emmagatzematge, trànsit duaner

23. Distribució i lliurament de productes adquirits en el comerç per internet, telefònic o correspondència.

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que es pugui presentar.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]