Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Aprovada nova pròrroga ERTO 2022 COVID

Aprovada nova pròrroga ERTO 2022 COVID

Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, pel qual s'adopten mesures urgents per a la protecció dels treballadors autònoms, per a la transició cap als mecanismes estructurals de defensa de l'ocupació, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de La Palma, i es prorroguen determinades mesures per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

Quins tipus d'ERTO es prorroguen fins al 31 de març?

La norma permet la pròrroga dels expedients de regulació d'ocupació recollits a l'article 1 del Reial decret llei 18/2021 i els ERTOS que estiguin en vigor i s'hagin sol·licitat d'acord amb els articles 2 i 5.1 de la RD Llei esmentat.

Per tant, els ERTOS que es prorrogarien un mes més, fins al 31 de març, serien els següents:

  • ERTOS de força major Covid.
  • ERTOS per impediment.
  • ERTOS per limitació.
  • ERTOS ETOP basats en l'article 23 del RD Llei 8/2020.
  • ERTOS que hagin transitat de força major a ETOP.

Es prorroguen automàticament els ERTOS o s’ha de fer algun tràmit?

El Reial decret llei 2/2022 estableix que les ERTOS que es trobin vigents a dia 24 de febrer es podran prorrogar automàticament fins al 31 de març de 2022.

En nota de premsa, el Govern afirmava que “l'extensió es farà de manera automàtica i les empreses i persones afectades no hauran de fer cap gestió”.

La norma no preveu cap tràmit addicional als habituals que s'han de fer amb el SEPE i el TGSS.

Caldrà esperar a la publicació del corresponent butlletí RED, per veure si hi ha novetats a les claus de Sistema RED.

Què passa si l’empresa necessita continuar amb l'ERTE a partir de l'abril del 2022?

En cas de necessitar continuar aplicant mesures de suspensió o reducció a la teva empresa a partir de l'abril, les opcions per tramitar l'ERTE serien les que preveu l'aprovada Reforma Laboral.

  • ERTO per força major
  • ERTO ETOP -per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

També seria possible acollir-te a un ERTO de mecanisme RED.

El Mecanisme RED s'activarà per als ERTOS?

El Consell de Ministres va aprovar la setmana passada un acord pel qual s'autoritzava la tramitació administrativa urgent d'un Reial decret pel qual es desenvoluparà l'article 47 bis de l'Estatut dels Treballadors.

El Mecanisme RED permet activar aquest instrument per a l'estabilització de l'ocupació si cal a causa de la conjuntura macroeconòmica o si algun sector pateix canvis permanents.

En cas d'activar-se aquest Mecanisme, en tractar-se d'una modalitat sectorial, només es podrien acollir les empreses del sector afectat. La resta haurien de tramitar una sol·licitud d'ERTO de força major o ETOP segons la nova redacció de l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors per donar-li continuïtat a l'ERTO, si escau.

Quan s'activaria el Mecanisme RED?

L'article 47 bis exigeix ​​l'activació del Mecanisme RED a proposta del Ministeri de Treball, amb l'informe previ d'una Comissió Tripartita.

El Ministeri ja ha convocat a mitjans de febrer la citada taula tripartida, en què van participar sindicats i patronal.

Després de reunir-se la Comissió, la sol·licitud s'eleva al Consell de Ministres.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com