Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea econòmica i financera

Avantprojecte reforma fiscal per lluitar contra el frau

Avantprojecte reforma fiscal per lluitar contra el frau

El Consell de Ministres dóna llum verda a l'Avantprojecte de Llei de Mesures de Prevenció i Lluita contra el Frau Fiscal.

Entre altres mesures, l'Avantprojecte preveu endurir la limitació del pagament efectiu per a determinades operacions econòmiques, contempla l'ampliació de la llista de morosos, reforça el control sobre el mercat de criptodivisas i prohibeix la tinença i comercialització del programari de doble ús que permet manipular la comptabilitat de les empreses. Aquest conjunt de mesures contra el frau suposarà uns ingressos de 828 milions d'euros.

Llistat de morosos a partir dels 600.000 euros

En l'actualitat la quantitat per aparèixer a la llista de morosos tributaris se situa en el milió d'euros, però la norma ho rebaixa fins als 600.000, per fomentar així l'ingrés de deutes per part dels grans deutors amb la Hisenda Pública.

Així mateix, s'inclouen, a més dels deutors principals, als responsables solidaris, de manera que el retret que implica l'aparició en el llistat abast en major mesura als veritables responsables dels deutes.

Criptodivisas

S'estableixen noves obligacions per obtenir informació sobre les operacions amb monedes virtuals. S'exigirà informació sobre saldos i titulars de les monedes en custòdia a més de subministrar informació sobre les operacions amb moneda digital.

També s'estableix l'obligació d'informar en el model 720 de declaracions de béns i drets a l'exterior sobre les monedes virtuals situades a l'estranger.

Prohibició del programari d'ocultació de vendes

Aquest avantprojecte estableix la prohibició de l'anomenat programari d'ocultació de vendes, és a dir, programes informàtics que permeten la manipulació de la comptabilitat.

Amnisties fiscals

L'Avantprojecte prohibeix per llei les amnisties fiscals, és a dir, la prohibició d'instruments extraordinaris de regularització fiscal, impedint que hi hagi beneficis tributaris injustificats que suposi una fallida del deure de contribuir al sosteniment de despeses de l'Estat. Aquesta mesura afectarà grans fortunes i grans contribuents.

Limitació en efectiu

Quan entri en vigor, la norma limitarà a 1.000 euros el pagament en efectiu per a determinades operacions econòmiques, com les que es realitzen entre empresaris. En l'actualitat aquest límit és de 2.500 euros. També, es disminueix el límit de pagament en efectiu de 15.000 a 10.000 euros en el cas de particulars amb domicili fiscal fora d'Espanya.

Impost sobre Transicions Financeres

Es crea l'Impost sobre Transaccions Financeres per reforçar el principi d'equitat del sistema tributari i per contribuir a l'objectiu de consolidació de les finances públiques.

Es tracta d'un impost indirecte que grava un 0,2% les operacions d'adquisició d'accions de societats espanyoles, sempre que siguin empreses cotitzades i que el valor de capitalització borsària de la societat sigui superior als 1.000 milions d'euros.

Impost sobre Determinats Serveis Digitals

L'objectiu d'aquest gravamen de caràcter indirecte és propiciar que les empreses tributin allà on generen beneficis. Contempla gravar serveis digitals en què hi ha una contribució essencial dels usuaris en el procés de creació de valor de l'empresa que presta aquests serveis, i per mitjà dels quals l'empresa monetiza aquestes contribucions dels usuaris.

Les empreses objecte d'aquest impost seran aquelles amb un import net de la seva xifra de negocis superior als 750 milions d'euros a nivell mundial i els ingressos derivats dels serveis digitals afectats per l'impost superin els tres milions d'euros a Espanya. Aquests llindars ajuden a garantir que només es greu a les grans empreses i que les pimes no siguin gravades per aquest impost.

Recàrrecs

Actualment, si un contribuent realitza una d'aquestes declaracions extemporànies sense que Hisenda hagi tingut encara que requerir ha de pagar una quantitat addicional del 5% sobre import, si és que la declaració es presenta dins dels tres mesos següents al terme del termini establert. Aquest recàrrec és del 10% dins dels sis primers mesos; al 15% per als 12 mesos; i al 20% un cop transcorregut l'any. En aquest últim cas s'exigeixen també interessos de demora.

Per motius de proporcionalitat i justícia tributària, es modifica el sistema de recàrrecs establint-se un sistema de recàrrecs creixents de l'1% per cada mes complet de retard sense interessos de demora fins que hagi transcorregut el període de 12 mesos de retard. A partir de l'endemà del transcurs dels dotze mesos citats, a més de la meritació del recàrrec del 15%, començarà la meritació d'interessos de demora.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]