Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Bonus prevenció de riscos

Li informem que en data de 24 de març de 2017, s'ha publicat el Reial Decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula el Bonus. En aquest s’estableix que les sollicituds corresponents al Període d'Observació 2016 hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de Maig, improrrogable, i els és aplicable el que disposa el Reial Decret 404/2010, és a dir que per aquesta Campanya 2017 no s'apliquen les modificacions

En tot cas, els hi detallem a els condicions que regiran paper Bonus del any 2017:
Les empreses que sollicitin el Bonus a partir de 2018 (exercici 2017) han de complir els requisits següents:

-Cotitzar més de 5000 € durant el període d'observació i, com a novetat, es formula com a requisit fonamental el compliment dels índexs de sinistralitat general i extrema, exclosos els accidents “in itinere”

-S'haurà també estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en la data de finalització del termini de presentació de sollicituds (31 de maig).

-S'acreditarà que s'està complint amb les obligacions en matèria de prevenció mitjançant la declaració responsable. Els delegats de prevenció hauran d'estar informats de la sollicitud dels incentius, així com dels índexs de sinistralitat.

-Finalment, no es podrà sollicitar l'incentiu si l'empresa ha estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per cometre infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció o Seguretat Social en el període d'observació

El nou decret situa la quantia de l'incentiu en el 5% de les quotes per contingències professionals de cada empresa, i un altre 5% addicional si es justifiquen inversions en les activitats complementàries de prevenció de riscos laborals. Es continua mantenint com a límit l'import de les inversions efectuades en matèria de prevenció de riscos.
MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com