Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Bonus prevenció de riscos (últim any)

Bonus prevenció de riscos (últim any)

Ens plau informar-lo de que ja s’ha iniciat la campanya del darrer Bonus per baixa sinistralitat laboral regulat pel Reial Decret 231/2017 i que no s’estendrà per l’any vinent. Les sol·licituds hauran de presentar-se entre el 15 d'abril i el 31 de Maig.

Les empreses que sol·licitin el Bonus de 2019 (exercici 2018) han de complir els requisits següents:

  • Cotitzar més de 5000 € durant el període d'observació i, es formula com a requisit fonamental el compliment dels índexs de sinistralitat general i extrema, exclosos els accidents “in itinere”
  • Estar al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (31 de maig).
  • S'acreditarà que s'està complint amb les obligacions en matèria de prevenció mitjançant la declaració responsable. Els delegats de prevenció hauran d'estar informats de la sol·licitud dels incentius, així com dels índexs de sinistralitat.
  • Finalment, no es podrà sol·licitar l'incentiu si l'empresa ha estat sancionada per resolució ferma en via administrativa per cometre infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció o Seguretat Social en el període d'observació. Si es tracta d’infraccions greus només es tindran en compte quan n'hi hagin més de dues.

El decret situa la quantia de l'incentiu en el 5% de les quotes per contingències professionals de cada empresa, i un altre 5% addicional si es justifiquen inversions en les activitats complementàries de prevenció de riscos laborals. Es continua mantenint com a límit l'import de les inversions efectuades en matèria de prevenció de riscos.

Josep Casalins Gascueña

Àrea laboral

[email protected]

Diplomatura Relacions Laborals UB

Graduat Social Col·legiat

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]