Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Exempció per rendes en espècies per assegurança mèdica

Exempció per rendes en espècies per assegurança mèdica

Segons una recent resolució vinculant de la DGT, l'exempció per rendes en espècie de l'assegurança mèdica només s'aplica quan el prenedor de l'assegurança sigui l'empresa pagadora dels rendiments.

El cas exposa una persona treballadora amb una assegurança mèdica que cobreix a tota la família, dins d'un pla de retribució flexible en base a un acord empresa-treballador, del qual està gaudint actualment la seva dona. (Quotes abonades pel treballador)

¿Segons el cas, és d'aplicació les exempcions per rendiments del treball en espècies?

Segons la normativa estan exempts;

Les primes o quotes satisfetes a entitats asseguradores per a la cobertura de malaltia, quan es compleixin els següents requisits i límits:

- Que la cobertura de malaltia cobreixi la pròpia persona treballadora, podent també incloure el seu cònjuge i descendents.

- Que les quotes no excedeixin de 500 euros anuals per cadascuna de les persones incloses en l'assegurança mèdica o de 1.500 euros en el cas de tenir alguna discapacitat.

Segons la DGT, perquè sigui aplicable l'exempció cal que el beneficiari de l'assegurança correspongui a l'empresa que atorga tal retribució a la persona treballadora.

Per tant en aquesta cas, si les quotes de l'assegurança mèdica són satisfetes per la dona del consultat com a prenedora de l'assegurança no resulta aplicable l'exempció.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]