Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Gestió del subsidi per a empleats de la llar

Gestió del subsidi per a empleats de la llar

Pel que fa a la resolució del 30 d'abril de 2020, del Servei Públic d'Ocupació Estatal, per la qual es desenvolupa el procediment per a la tramitació de sol·licituds del subsidi extraordinari per falta d'activitat per a les persones integrades en el Sistema Especial per a Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat social regulat en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.


RESUM DELS TRÀMITS DE LA PRESTACIÓ:

El SEPE (entitat gestora de la desocupació) es farà càrrec del salari i despeses per falta d'activitat de l'empleada de la llar, sempre que es compleixin aquests requisits:

1.- Tingueu contracte i alta a la Seguretat social en el règim especial de treballadores de la llar (no en el règim general per una empresa encara que fos a pisos) en el moment de l'estat d'Alarma

2.- Que hi hagi acabat el seu contracte durant la situació d'alarma i aquesta extinció (per desistiment, acomiadament per no poder complir el seu horari ...) es deu a la crisi sanitària de la COVID-19

3.- Que s'hagi suspès el seu contracte (ERTO d'empleades de la llar) o s'hagi reduït les seves hores per no poder cuidar persones amb risc de contagi (majors de 70 anys, o amb malalties prèvies) amb motiu de la crisi sanitària de la COVID-19.

El SEPE ha publicat les instruccions de tramitació i estan posades a disposició d'ocupadors les sol·licituds i els formularis.


EN EL CAS DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA (SUSPENSIÓ) PER RISC.

La Instrucció del SEPE publicada al BOE canvia el sistema de comunicació a la TGSS en el cas de reducció de jornada. Puix que obliga a l'ocupador de la llar a seguir pagant la seguretat social tot i el risc, ja que estableix:En el cas que la persona treballadora hagi deixat de prestar serveis amb caràcter temporal, total o parcialment, i per tant es mantingui d'alta al sistema especial per a empleats de la llar.

És a dir en el cas de la suspensió total (cas més comú perquè hi ha el risc), l'ocupador de la llar haurà de cotitzar pel 28,30%, sense poder practicar (ja que no treballa ni es lliura nòmina) a l'empleada de la llar seva 4,70% de deducció a la Seguretat social.

Així l'ocupador passa de pagar el 23,60% a l'esmentat 28,30% durant l'estat d'alarma.En tot cas, es recomana realitzar la variació de dades a la TGSS, indicant que es produeix aquesta reducció de jornada (totalment o parcial) per risc de contagi, per si s'esmena en un futur RD-Llei aquesta incongruència de cotitzar íntegrament durant la inactivitat.

Es podria establir en un futur RD-llei una bonificacions o reducció de quotes durant el període d'inactivitat, com la que l'art.25 RD-L 15/2020 estableix per al col·lectiu de agràri reducció del 19% sobre la quota de cotització durant de la inactivitat. En l'actualitat hi ha una bonificació addicional de reducció de quotes:

Si l'empleada de la llar realitza només la cura de menors, i el nombre de fills que té cura són TRES (o DOS fills, en el supòsit especial de l'art. 2 de la Llei 40/2003), l'ocupador de la llar es podrà bonificar la quota a la Seguretat social en un 45%.


EN EL CAS DE LA BAIXA PER ACOMIADAMENT / DESISTIMENT

Resultava obligatori (abans i després de la nova instrucció) comunicar la BAIXA per acomiadament o desistiment de l'empleada de la llar la qual s'adjunta la carta de desistiment o acomiadament, respectivament.


TRÀMIT

  • Descargarse la solicitud y el formulario de la declaración responsable,
  • Cumplimentar y rellenar la solicitud-presentar ambos documentos en la web del SEPE

Los trámites deberán realizarse ante el SEPE en el plazo de 1 mes desde el riesgo del contagio (RD-Ley 11/2020), si bien en la Instrucción del SEPE (BOE 4.05.2020) lo ha ampliado, y señala que el plazo comienza el día 5.05.2020 y finaliza con la fecha del fin del estado de alarma.

La duración del subsidiose aplica la vigencia en la prestación prevista en el Real decreto-ley 11/2020, durante el estado de alarma y hasta un mes después de su terminación.


MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com