Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Hisenda simplifica la correcció d'errors a l'IRPF

Hisenda simplifica la correcció d'errors a l'IRPF
"Es modifica el reglament d'IRPF"

Els contribuents poden sol·licitar la rectificació de les autoliquidacions presentades per l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF) fent servir el model de declaració aprovat per Hisenda. D’aquesta manera es simplifica la correcció d’errors ocasionats a la presentació d’una autoliquidació.

Per aquest motiu s’afegeix un nou article al Reglament de l’Impost, d’una banda explica la utilització del propi model per presentar la sollicitud de rectificació. I d’altra banda, inclouen algunes especialitzacions respecte al Reglament General en les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

D’una banda al no realitzar-se actuacions formals de comprovació, l’acord estimatori no tindrà validesa de tancament a posteriors comprovacions.

També es regula la mateixa simplificació prevista per la finalització del procediment de retorn al Reglament General d’actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària. Consisteix en la possibilitat de finalitzar el procés sense expressa resolució, ja que en el cas de devolucions derivades de la normativa del tribut, la situació seria la mateixa.

Quan el contribuent tributari consideri que una autoliquidació ha perjudicat d’alguna manera els seus interessos legítims, podrà instar la rectificació d’acord amb el procediment que està en vigor.

En el cas que la rectificació d’una autoliquidació origini una devolució derivada i haguessin transcorregut sis mesos sense que s’hagués ordenat el pagament per causes imputables a l’Administració tributària, aquesta abonaria l’interès sobre l’import de devolució, sense necessitat de sollicitud.

Aquest efecte, el termini de sis mesos començaria a comptar a partir de la finalització del termini de la presentació de l’autoliquidació, o en el cas que s’hagués inclòs, a partir de la presentació de la sollicitud de rectificació.

JORDI MASSAFRET TORRES

Jordi Massafret Torres

Soci | Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciat en Economia per la UB. Amb 30 anys d'experiència com a assessor integral d'empreses, principalment en l'àrea econòmica-financera i fiscal.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]