Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Inspecció de Treball i la SS posen en marxa un pla de xoc contra el frau en la contratació temporal

Inspecció de Treball i la SS posen en marxa un pla de xoc contra el frau en la contratació temporal

La Inspecció de Treball i Seguretat Social inicia una campanya específica per a la vigilància dels contractes eventuals, per obra i servei i de formació que superen la durada màxima que fixa la llei.

Ja són diverses les empreses que estan rebent cartes de la campanya pla de xoc contra el frau en la contractació temporal. S'adreça específicament a l'encadenament de contractes temporals en frau de llei, de manera que s'està advertint a les empreses en els casos en què s'ha detectat, després de l'encreuament de dades amb la Seguretat Social, que els contractes temporals actius en els seus centres de treball excedeixen el temps màxim que estableix l'Estatut dels Treballadors en el seu article 15 per a cadascuna de les modalitats i que com a límit màxim fixa una durada de 3 anys ampliables a altres 12 mesos per conveni col·lectiu en el cas dels contractes per obra o servei i de forma general un termini de 24 mesos.

Ara bé, tant la realització de dos o més contractes eventuals en aquest període superant els dotze mesos de durada (STS 21 d'abril de 2004), com una prolongació del vincle laboral amb l'empresa, mitjançant una altra modalitat de contracte temporal diferent a l'eventual,  en que la causa no s'ajusti a la realitat, són possible manifestació de frau de llei a l'esmentat precepte de l'Estatut dels Treballadors  per  pretendre eludir el  límit de durada.

La conducta descrita respon als següents supòsits:

  • dos o més contractes temporals, que en un període de divuit mesos superin dotze mesos de durada.
  • dos o més contractes temporals, que en un període de divuit mesos superin dotze mesos de durada, havent estat contractat amb  empresa de treball temporal
  • dos o més contractes temporals, que en un període de divuit mesos superin dotze mesos de durada, amb alta en empreses de treball temporal

D'acord amb l'anterior, l'Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social, consulta a través de l'eina de Lluita Contra el Frau i especifica a les persones treballadores.

També informa a l'empresa que aquells contractes que no siguin transformats en indefinits seran objecte de la corresponent actuació  de la  Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social  a l'efecte de verificar el compliment de la normativa de l'ordre social, un cop transcorregut un mes des de la recepció de la carta.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com