Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures de competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç

Mesures de competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç

El Consell de Ministres divendres passat va aprovar el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç.

La norma, que va ser publicada al BOE de dissabte i que ja es troba en vigor, té per finalitat fomentar la competitivitat del sector industrial a través d'accions com la millora de la productivitat laboral, la reducció del cost energètic o el reforç de la seguretat industrial.

D'entre les mesures que incorpora destaca la que prorroga fins a l'1 de gener del 2023 l’aplicació de la normativa relativa a la jubilació parcial amb simultània celebració de contracte de relleu, atès que al 31 de desembre de 2018 finalitza el termini d'aplicació de la Disposició Transitòria 4ª del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre), sempre que s'acrediti el compliment de certs requisits.


Els requisits que per accedir al contracte de relleu estableix el RD-llei en el seu art. 1 són els següents:

  • Que lapersonatreballadora que solliciti l'accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforçfísic o alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.
  • Que acrediti un període d'antiguitat en l'empresa de, almenys, sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial.
  • Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial el percentatge de persones treballadores a l'empresa el contracte de treball ho sigui per temps indefinit, superi el 70% del total dels treballadors de la seva plantilla.
  • Que la reducció de la jornada de treball del jubilat parcial es trobi compresa entre un mínim d'un 25% i un màxim del 67%, o del 80% per als supòsits en què el rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida.
  • Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització de la persona treballadora rellevista i del jubilat parcial, de manera que la del treballador rellevista no podrà ser inferior al 65 % de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.
  • Que s'acrediti un període de cotització de 33 anys en la data del fet causant de la jubilació parcial
MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]