Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures complementàries per a les empreses en l'àmbit laboral Covid 19

Mesures complementàries per a les empreses en l'àmbit laboral Covid 19

Segons el Reial decret llei 9/2020, de 27 de març, pel qual s'adopten mesures complementàries, en l'àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de la COVID-19, publicat dissabte 28 de març de 2020.

Extractem, a manera de resum, els aspectes destacables relatius a les relacions de treball i les mesures aplicades per les empreses en aquesta situació extraordinària derivada de la COVID-19:

ACOMIADAMENTS - No tindran la consideració de causa justificativa d'acomiadament, les situacions de força major i les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades de la COVID-19

CONTRACTES TEMPORAL - Interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals, de manera que s’estableix la suspensió dels contractes temporals, inclosos els formatius, de relleu i interinitat durant la situació d'ERTO per força major o causes objectives.

LIMITACIÓ DURADA ERTOS FORÇA MAJOR - La seva durada no podrà estendre més enllà del període en què es mantingui la situació extraordinària derivada de la COVID-19. Per tant, la seva durada màxima serà la de l'estat d'alarma decretat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les seves possibles pròrrogues.

FRAU I INSPECCIÓ DE TREBALL - La Inspecció de Treball i Seguretat Social comprovarà l'existència de les causes al·legades en les sol·licituds i comunicacions dels ERTOS per força major i causes objectives.

SANCIONS EN PRESTACIONS I FRAU - Les sol·licituds presentades per l'empresa que continguessin falsedats o incorreccions en les dades facilitades donaran lloc a les sancions corresponents. L’empresa haurà d'ingressar les quantitats percebudes per la persona treballadora.

PRESTACIÓ D’ATUR - L’empresa que s'encarregarà de tramitar la sol·licitud de la prestació

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com