Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat del sector industrial

Mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat del sector industrial

Aquest Reial decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al BOE, això és el 27/06/20.

Indiquem els aspectes més rellevants.

1.- ERTEOS basats en causes de força major derivades de COVID-19.

Prorroga dels ERTOS de Força Major vigents fins al 30 de setembre de 2020. No serà possible la tramitació de nous ERTES basats en causes de força major derivades del COVID-19 Es manté la possibilitat de la reincorporar amb el personal en la mesura necessària per al desenvolupament de la seva activitat, prioritzant els ajustos en termes de reducció de jornada.

LIMITACIONS

No podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes S'excepciona en supòsits de formació, capacitació o altres raons objectives i justificades per les quals no es pugui desenvolupar les funcions prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.

2.- ERTOS basats en causes ETOP derivades de COVID-19.

- Els expedients de regulació temporal d'ocupació vigents a 27/06/20, seguiran sent aplicables en els termes que preveu la comunicació final de l'empresa i fins al terme referit a la mateixa.

- La tramitació de ERTO ETOP podrà iniciar mentre estigui vigent un ERTO de causes de força major derivades de COVID-19, es pot retrotreure a la data de finalització d'aquest.

- El procediment de tramitació de ERTO ETOP es manté en les condicions establertes en RDL 8/2020: prioritat dels sindicats en comissió negociadora, període de consultes de 7 dies, informe Inspecció de Treball potestatiu.

LIMITACIONS

No podran realitzar hores extraordinàries, establir noves externalitzacions de l'activitat ni concertar noves contractacions, siguin directes o indirectes S'excepciona en supòsits de formació, capacitació o altres raons objectives i justificades per les quals no es pugui desenvolupar les funcions prèvia informació a la representació legal de les persones treballadores.

3. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació.

Es prorroga fins a 30 de setembre de 2020

- El reconeixement de el dret a la prestació contributiva per desocupació, a les persones treballadores afectades, encara que no tinguin el període d'ocupació cotitzada mínim necessari per a això.

- No computar el temps en què es percebi la prestació per desocupació de nivell contributiu, als efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

4.Mesures extraordinàries en matèria de cotització ERTOS tant en causes de força major parcial com a causes ETOP derivades de COVID-19.

5.- Mesures extraordinàries en matèria de cotització ERTOS basats en causes de força major total.

6.Salvaguarda de l'ocupació durant 6 mesos

El compromís de manteniment de l'ocupació durant 6 mesos s'estendrà també als que apliquin un ERTO ETOP derivades de COVID-19 i es beneficiïn de les mesures extraordinàries de cotització.

7.Pròrroga dels articles 2 i 5 de Reial decret llei 9/2020.

Romandran vigents fins al 30 de setembre de 2020: La interrupció del còmput de la durada màxima dels contractes temporals. La força major o les causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció al·legades per les empreses per acollir-se a un ERTO, no es podran entendre com a justificatives de l'extinció de el contracte de treball ni de l'acomiadament.


MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]