Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Dret Civil

Mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer

Mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer

S'ha publicat el Real Decreto Ley 7/2019, d'1 de març, que recull mesures urgents en matèria d'habitatge i lloguer, i que entra en vigor el 6 de març. Aquestes són de forma breu algunes de les més rellevants, agrupades per matèria:

Arrendaments:

1.- Pròrroga obligatòria de la durada del lloguer per a l'arrendador: 5 anys si és persona física i 7 si és persona jurídica.

2.- Ampliació de la pròrroga tàcita del contracte d'1 a 3 anys, si en finalitzar cap de les parts comunica la voluntat de no renovar-lo.

3.- Ampliació del termini de preavís per a no renovar el contracte: 2 mesos per a l'inquilí, i 4 per a l'arrendador.

4.- No es podrà exigir a l'inquilí fiança o garantia addicional superior a 2 mesos de renda, excepte en us contractes de llarga durada.

5.- La revisió de la renda queda limitada a la variació de l'IPC.

6.- Els contractes no inscrits en el Registre de la propietat tornen a tenir efectes a tercers. Si s'embeni un habitatge llogat l'inquilí queda protegit.

7.- Blindatge de la possibilitat de subrogació a la defunció de l'inquilí per a determinades persones vulnerables com a discapacitats, menys o majors de 65 anys.

8.- Les despeses de gestió i formalització del lloguer seran a càrrec de l'arrendador en cas que sigui una persona jurídica.

Els contractes d'arrendament subscrits abans de l'entrada en vigor del reial decret llei continuaran regint-se pel règim jurídic que els era aplicable en aquell moment.

Procediments de desnonament d'habitatge:

1.- S'afegeix el tràmit de comunicació del desnonament als serveis socials i quan determinin que afecta a llars vulnerables, se suspendrà el procediment fins que s'adoptin les mesures que tals serveis hagin considerat oportunes. El termini de suspensió serà d'1 mes si el demandant és persona física i de 3 mesos si és una persona jurídica.

2.- Els jutges hauran de fixar el dia i hora exactes dels llançaments.

Fiscalitat:

1.- Possibilitat d'aplicar un recàrrec a l'IBI dels habitatges buits.

2.- Possibilitat de bonificar l'IBI d'habitatges protegits en lloguer.

3.- Eliminació de l'Impost de Transmissions Patrimonials en el lloguer d'habitatge habitual.

Habitatges d'ús turístic

Es tracta d'una modificació de caràcter tècnic. Queden excloses de la LAU tota elles, amb independentment de la forma de comercialització o promoció.

Propietat horitzontal

Es modifiquen alguns aspectes de la Llei 49/1960, de 21 de juliol de propietat horitzontal. Cal dir que no és aplicable a Catalunya en disposar de normativa pròpia en la matèria.

1.- Amb una majoria de 3/5 parts, les comunitats de propietaris podran acordar limitar els habitatges destinats a ús turístic, o fixar condicions o limitacions en aquest ús, així com assignessis fins a un 20% d'increment en la quota de despeses comunes.

2.- S'augmenta la quantia del fons de reserva per a sufragar millores en l'accessibilitat.

3.- S'obliga a les comunitats de propietaris d'edificis en propietat horitzontal a realitzar obres i actuacions d'accessibilitat amb independència de l'import, si existeixen ajudes públiques per a això que suposin almenys el 75% del seu cost.

Ara queda per veure si aquest Reial decret és convalidat en els pròxims dies per la resta dels grups parlamentaris, després de la breu vigència del Reial decret llei en matèria d'habitatge de desembre de 2018. És desitjable una major seguretat jurídica a estar matèries. Mentrestant caldrà estar molt atents a determinar quin és el règim jurídic aplicable, especialment als arrendaments, en funció de la data en què s'hagin subscrit.

NURIA HUETE CARBALLO

Nuria Huete Carballo

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d'experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]