Sensus Consultoria
NOTÍCIES Dret mercantil

Novetats a la llei de secrets empresarials

Novetats a la llei de secrets empresarials

El 13 de març va entrar en vigor la Llei 1/2019, de 20 de febrer, de Secrets Empresarials. (“LSE”).

Defineix per secret qualsevol informació o coneixement amb valor empresarial, incloent el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que no sigui generalment conegut per les persones pertanyents als cercles en els que normalment s’utilitzi aquest tipus d’informació, ni fàcilment accessibles per aquestes persones i que el seu titular hagi realitzat mesures raonables per tal de mantenir-ho en secret.

La protecció que atorga la llei al seu titular, ja sigui persona física o jurídica, s’estén front a qualsevol modalitat d’obtenció, utilització o revelació de la informació que, conforme la llei, resulti illícita o tingui un origen illícit: quan s’hagi obtingut de forma illícita, quan s’hagi incomplert un acord de confidencialitat o qualsevol altra obligació de no revelar el secret empresarial.

El secret empresarial pot ser objecte de transmissió o llicència amb l’abast objectiu, territorial i temporal que es pacti.

Per defensar els secrets empresarials es considera infractor tant a la persona física com jurídica que realitzi els actes de violació del secret empresarial. La LSE preveu les següents accions civils contra els actes de violació de secrets empresarials:

  • La declaració de la violació del secret empresarial.
  • La cessació o, en el seu cas, la prohibició dels actes de violació del secret empresarial.
  • La prohibició de fabricar, oferir, comercialitzar o utilitzar mercaderies infractores o de la seva importació, exportació o emmagatzematge amb aquests fins.
  • L’aprehensió de les mercaderies infractores, incloent la recuperació de les que es trobin en el mercat, i dels mitjans destinats únicament a la seva producció.
  • La remoció que comprengui l’entrega al demandat de la totalitat o part dels documents, objectes, materials, substàncies, fitxers electrònics i qualsevol altres suports que continguin el secret empresarial, i en el seu cas la seva destrucció total o parcial.
  • L’atribució en propietat de les mercaderies infractores al demandat.
  • La indemnització dels danys i perjudicis, si ha intervingut dol o culpa de l’infractor.
  • La publicació o difusió completa o parcial de la sentència.

Per últim, la violació de secrets empresarials es considerarà deslleial i es regirà per la LSE. En aquest sentit, la LSE és la norma especial i la Llei de Competència Deslleial és la norma general que s’utilitzarà quan no s’oposi a la norma especial, per a la integració de llacunes, sense perjudici dels tipus delictius previstos als articles 278 i 279 del Codi Penal pels casos més greus.

ISABEL COMELLA GIL

Isabel Comella Gil

Sòcia - Advocada - Mediadora

icomella@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UB. 25 anys d'experiència com a advocada de les àrees mercantil, civil i penal.
Mediadora Cívil, Mercantil i Familiar.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com