Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Pla d'Igualtat

Novetats en matèria d'igualtat a les empreses

Novetats en matèria d'igualtat a les empreses

El passat 17 d’octubre, El Ple del Congres dels Diputats va acceptar a tràmit la Proposta de Llei per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació.

Aquesta Proposta de Llei, ja en tràmits parlamentaris, sorgeix amb l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral i ocupacional i també amb la finalitat de complementar altres normatives com la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Algunes de les previsions que fa la llei i que seran d’obligat compliment per les empreses són:

 • El reconeixement del dret a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Es limita el dret empresarial d’aplicar una jornada de treball irregular, a la mobilitat geogràfica o la modificació substancial de les condicions de treball.
 • Es reconeix plenament el dret a l’adaptació de la jornada de treball per persones treballadores amb infants, que es reincorporin d’un permís parental fins els 12 anys.
 • Es modifica el gaudi dels següents permisos laborals:
  • Nou permís per naixement per l’altre progenitor de 6 setmanes obligatòries.
  • Permís de 10 setmanes per cada progenitor per cura de menor de dotze mesos.
  • Modificació de supòsits d’acomiadament nul tenint en compte les modificacions anteriors.

Es presenten nous incentius quepotencien els permisos anteriorment citats.

    • Possibilitat d’ampliar el permís de lactància fins que compleixi 12 mesos.
    • Una setmana addicional per cada progenitor per cura de menor de 12 mesos .
    • Possibilitat d’ampliar l’excedència per cura de fills amb reserva de lloc de treball fins a 18 mesos.

Tenint en compte que aquest nou text legal no especifica, com fins ara, exigències en matèria de Plans d’Igualtat únicament empreses de més de 250 treballadors, s’interpreta l’extensió de control en aquesta matèria a totes les empreses. La normativa, preveu accions sancionadores de 60 a 50.00 euros i pel control d’aquestes sancions es preveu l’obertura d’una Oficina Estatal de Lluita contra la Discriminació per raó de sexe en l’ocupació, que formarà part de l’organisme Estatal de la Inspecció de treball.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]