Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Novetats en matèria social, laboral i ocupació

Novetats en matèria social, laboral i ocupació

Per acabar l'any 2018 enviem el resum del Reial decret llei de mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació publicat en data de 29 de desembre de 2018.

Enviem un resum de les mesures més importants:

1- Derogació de contractes i incentius vinculats a la taxa de desocupació del 15%

En aquest sentit, es deroguen, de forma expressa:

  • El contracte indefinit de suport a emprenedors.
  • La possibilitat de celebrar contractes de formació i aprenentatge amb persones d'entre 25 i 30 anys.
  • Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
  • La contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.
  • Els incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove.
  • El contracte a la primera ocupació jove.
  • Els incentius als contractes en pràctiques.

2- Tornen les clàusules de jubilació forçosa

S'estableix una modificació de l'Estatut dels Treballadors mitjançant la qual s'habilita als convenis collectius per implantar clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de treball per compliment de l'edat legal de jubilació, amb un requisit: sempre que es tingui dret al cent per cent de la pensió de jubilació.

3- Salari Mínim Interprofessional

En relació al salari mínim interprofessional, el Reial decret llei afegeix també normes per evitar que l'increment del 22,3 %aprovat pel Consell de Ministres afecti conceptes no salarials inclosos en normes no estatals, convenis collectius o contractes privats.

4- Pròrroga de beneficis en matèria de jubilació

Es prorroga fins al 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 d'aquelles persones la relació laboral s'hagi extingit abans de l'1 d'abril de 2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. Igualment per a les persones que van ser acomiadades en convenis collectius o en expedients de regulació d'ocupació abans l'1 d'abril de 2013.

5- Tipus i bases de cotització per a l'any 2019

En relació al règim general de la Seguretat Social, es marca un límit màxim de la base de cotització de 4.070,10 euros mensuals, fet que suposa un increment del 7%. La base mínima s'incrementa en un 1,25% i es fixa en 944,40 euros.

Pel que fa a la tarifa de primes de cotització per contingències professionals, el tipus mínim passa del 0,9% al 1,5.

6- Seguretat Social en cas de pràctiques

S'ha d'incloure en el Règim General de la Seguretat Social als que participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes.

7- En els contractes de durada igual o inferior a 5 dies, el recàrrec sobre la quota empresarial passa del 36 al 40 %

8- Derogació de la mesura d'acompanyament al salari dels joves del Sistema Nacional de Garantia Juvenil

9- Novetats en relació als autònoms

Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comuns i professionals, cessament d'activitat -en la qual es duplica el seu període de durada- i formació i prevenció.

En relació a les aportacions dels autònoms, per a l'any que ve s'estableix un increment del 1,25% a la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 euros. El tipus de cotització, s'estableix en el 30% el 2019, el 30,3% el 2020, 30,6% el 2021 i 31% el 2022.

És important destacar que aquest règim de cotització dels treballadors per compte propi té un caràcter provisional, i està previst substituir el proper any per un sistema basat en els ingressos reals.

Modificacions l'anomenada "tarifa plana". Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros; si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%. A partir del mes 13 al 24: s'apliquen reduccions sobre la quota que correspondria. S'amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari.

Per finalitzar, ja que la base mínima de cotització al RETA (944,40 euros) és menor que el SMI (1050 € en 12 pagues), la norma instaura un nou tipus d'infracció laboral greu per prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom. En aquest sentit, la multa podria arribar a entre 3.126 i 10.000 euros.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com