Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Dret Civil

Pisos turístics a comunitats de propietaris

Pisos turístics a comunitats de propietaris

El 13 de setembre d’aquest any, la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat una sentència que fixa doctrina jurisprudencial sobre la irretroactivitat dels acords de les Comunitats de Propietaris de prohibició d’ús turístic als propietaris d’habitatges que s’oposin a l’acord i que haguessin realitzat actes preparatoris per a l’exercici de l’esmentada activitat.

Aquesta doctrina declara que un acord comunitari que estableix la prohibició d'usos turístics en els habitatges de l'edifici és vàlid si s'adequa la seva aprovació al quòrum legals (sent suficient per a la seva adopció a Catalunya el vot favorable de les 4/5 parts dels propietaris); no obstant això,no és oposable, no vincula, no té efectes retroactius enfront del propietari que ho era en aquest moment, que es va oposar a l'acord i que, en el cas jutjat objecte del recurs de cassació, havia obtingut amb anterioritat de l'Administració competent la llicència o permís habilitant per a l'exercici d'aquesta activitat, consolidant d'aquesta forma una expectativa d'ús.

El tribunal finalment conclou que l'aplicació retroactiva d'aquests acords a tercers o als propietaris que s'hagin oposat als mateixos estaria en contra del principi de seguretat jurídica, ja que, de no constar la prohibició en els estatuts, l'ús dels pisos ha de presumir-se lliure.

Per tant, a Catalunya podrà prohibir-se en els estatuts l'ús turístic dels immobles, però aquesta prohibició solament serà eficaç i oposable a tercers i propietaris una vegada s'hagi inscrit en el Registre de la Propietat, i sempre que els propietaris no s’haguessin oposat a l’acord i haguessin consolidat amb anterioritat les seves expectatives d’ús, tal com estableix lasentència.

NURIA HUETE CARBALLO

Nuria Huete Carballo

Sòcia - Àrea Jurídica |

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d'experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]