Sensus Consultoria
NOTÍCIES Dret administratiu i urbanisme

Decret Llei 34/2020 de reducció del preu dels lloguers de locals

Decret Llei 34/2020 de reducció del preu dels lloguers de locals

Ahir 20 d’octubre de 2020, es va publicar al DOGC el Decret Llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport de l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, que permet reduir la renda que es paga pels arrendament de local de negoci sota les següents condicions:

1.- L’autoritat competent ha d’haver decretat mesures, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID 19 de;

- suspensió del desenvolupament de l’activitat o

- de restricció de l’aprofitament material dels immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials o comercials.

2.- Els contractes han de ser posteriors 1 de gener de 1995.

En aquests casos la part arrendatària podrà requerir a la part arrendadora una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte per restablir l’equilibri entre les parts.

Si hi ha acord, es regirà pel que hagin pactat les parts.

Si no hi ha acord en el termini d’un mes, s’aplicarà el següent:

    • 1.- En cas de suspensió de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari s’ha de reduir en un 50%. La reducció durarà mentre duri les mesures de suspensió.

Si les mesures de suspensió duren més de 3 mesos en el transcurs d’un any a comptar des del 22-10-2020, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització des de que esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins 3 mesos després del cessament complet de les mesures, notificant amb un mes d’antelació.

    • 2.- En cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble, la renda i altres quantitats degudes per l’arrendatari s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o altres limitacions imposades per la norma. La reducció durarà mentre duri les mesures de restricció.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o recollida de productes a l’establiment o es veuen afectats per aquestes mesures.

La part arrendatària pot demanar que s’imputin les quantitats que hagi satisfet o posat a disposició de la part arrendadora com a garantia, al pagament de les rendes o despeses que hagin vençut, llevat de la fiança legal o altres garanties dipositades a l’INCASÒL o organisme que correspongui. Aquestes garanties s’han de reintegrar a la part arrendadora en el termini d’un any des de la finalització de les mesures de garantia o restricció o abans no finalitzi el contracte, si la data és inferior.

Aquestes mesures són d’aplicació des de que les requereixi la part arrendatària. La part arrendadora no pot emetre factures per l’arrendament fins que transcorri el mes de termini per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, la data de l’acord.

NURIA HUETE CARBALLO

Nuria Huete Carballo

Sòcia - Advocada | Dret administratiu i urbanisme

nhuete@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UAB. Més de 20 anys d'experiència com a advocada en dret civil i administratiu. Especialitzada en dret immobiliari, successions (herències i testaments) i urbanisme.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com