Sensus Consultoria
NOTÍCIES Auditoria & Assurance

Reducció dels límits que obliguen a les societats cooperatives a auditar els seus comptes anuals

16/06/2021
Reducció dels límits que obliguen a les societats cooperatives a auditar els seus comptes anuals

El passat 30 de gener de 2021 el nou Reglament d'auditoria de Comptes modificava els límits que obliguen a sotmetre a auditoria els comptes anuals de les societats cooperatives.

Fins a aquesta, aquests límits eren els mateixos que els límits per poder formular comptes anuals de forma abreujada, és a dir, que durant dos exercicis consecutius reuneixin a la data de tancament, almenys dues de les tres circumstàncies següents:

  • Que el total de partides d'actiu superi els 4 milions d'euros

  • Que l'import net de la xifra anual de negocis superior els 8 milions d'euros

  • Que el nombre mitjà de persones treballadores empleades durant l'exercici superi a cinquanta.

El nou Reglament d'auditoria 2/2021, de 12 de gener, estipula que les societats cooperatives estaran obligades sotmetre a auditoria obligatòria els seus comptes anuals dels exercicis socials on es compleixin almenys dues de les circumstàncies següents:

  • Que el total de partides d'actiu superi els dos milions vuit-cents cinquanta mil euros
  • Que l'import net de la xifra anual de negocis superior els cinc milions set-cents mil euros
  • Que el nombre mitjà de treballadors empleats durant l'exercici superi a cinquanta.

D'aquesta manera, queden equiparats els límits de les societats cooperatives i les societats mercantils.

La Llei de Societats Cooperatives estableix que correspon a l'Assemblea General la designació i nomenament dels auditors de comptes i s'haurà de realitzar abans que finalitzi l'exercici a auditar.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com