Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Sentència registre jornada

26/04/2017

Li informem que el ple de la Sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència, de 23 de març de 2017, que elimina l'obligació que les empreses duguin a terme un registre diari de les hores treballades per cada empleat, establerta per l'Audiència Nacional (AN) en una sentència del 4 de desembre de 2015. En el seu lloc, interpreta l'article 35.5 de l'Estatut dels Treballadors (ET) en el sentit que les companyies únicament han d'anotar les hores extra.

La sentència, raona que, d'acord amb el tenor literal de l'esmentat article, "l'obligació de l'empresari d'anotar -registrar- s'estén només a les hores extraordinàries realitzades ". Així, no és exigible haver de tenir d'un registre de la jornada diària efectiva de tota la plantilla per poder comprovar el compliment dels horaris pactats.

El Suprem, amb aquesta resolució, anulla una exigència que havia creats no pocs problemes d'aplicació en algunes empreses. I, a més, no només rebutja el criteri de l'Audiència, sinó que també el de la Inspecció de Treball que, en la seva Instrucció 3/2016 ordenava prestar especial atenció a la gestió del registre.

El document de la Inspecció, per la seva banda, exigia que el registre diari havia d'incloure l'hora exacta d'entrada i sortida de cada empleat, "no sent acceptable [...] l'exhibició de l'horari general o els quadrants horaris" per contenir una previsió d'hores de treball i no les efectivament realitzades.

Cristina Gómez

Àrea Laboral | Selecció i Headhunting

cgomez@sensusconsultoria.com

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com