Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

Sentència TC Plusvàlua municipal

El Tribunal Constitucional va dictar ahir dia 16 de febrer de 2017 una sentencia que ha de conduir a que s’anul·li o es reformi l’Impost Sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (anomenat de plusvàlua municipal), per tal que no s’hagi de tributar per aquest impost quan en la transmissió (ja sigui venda, herència, donació o altres) no s’hagi produït increment de valor de l’immoble o guany amb la transmissió.

Aquesta sentencia ve a confirmar el que ja s’havia resolt per diversos Tribunals Superiors de Justícia, que anul·laven liquidacions de plusvàlua municipal quan es demostrava que un immoble es venia per sota del preu pel qual es va comprar, de manera que el benefici era inexistent, situació força freqüent en els darrers anys de crisis econòmica.

La sentència del Constitucional es refereix en realitat a l'impost sobre plusvàlua de l'Ajuntament d'Irun, afectat per les normes forals de Guipúscoa, per tant, la seva aplicació directa a la resta d’ajuntaments no es produeix, així com tampoc seria aplicable immediatament a la normativa general espanyola (Llei d’Hisendes Locals), però atès que hi ha altres qüestions d'inconstitucionalitat semblants plantejades sobre el mateix assumpte és d’esperar que hi hagi pronunciaments similars que faran que s’hagi d’acabar anul·lant aquesta normativa general.

El Tribunal considera que "manca de tota justificació raonable" el fet que s’hagi de pagar l'impost encara que el valor dels terrenys no s'hagi incrementat, o fins i tot hagi disminuït. Indica que “en cap cas podrà el legislador establir un tribut prenent en consideració actes o fets que no siguin exponents d'una riquesa real o potencial”. És a dir, indica que no es poden crear impostos per a “aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent, virtual o fictícia”.

Els volem recordar la importància de revisar totes aquelles liquidacions d’aquest impost (plusvàlua municipal), a les que hagin hagut de fer front en els darrers quatre anys, per tal de determinar si són susceptibles de reclamació de l’import satisfet. El nostre Departament Fiscal queda a la seva disposició per a portar a terme aquesta revisió, i en el seu cas, reclamació.


Departament Fiscal

Manresa, 16 de febrer de 2017

Lluïsa Codina Riera

Àrea econòmica i financera

[email protected]

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]