Sensus Consultoria
NOTÍCIES Consultoria fiscal, comptable i gestió tributària

La Seguretat Social aplica un increment a la quota d'autònoms des de finals d'octubre

La Seguretat Social aplica un increment a la quota d'autònoms des de finals d'octubre

La Seguretat Social comença aplicar un increment en el tipus de cotització per cessament d'activitat i contingències professionals dels autònoms aprovat l'any 2018 i que ja estava prevista aplicar en 2020. I és probable que torni a pujar a l'any vinent.

A principis d'aquest any, es va establir un augment en el tipus de cotització per cessament d'activitat -pel qual cotitzen tots els autònoms des de 2019- del 0,7% al 0,8% i per contingències professionals, passant d'un 0, 9% a un 1,1%. Això suposa un increment d'una i dues dècimes, respectivament, per sobre del que s'havia cotitzat fins ara.

Aquest increment venia recollit concretament a la disposició transitòria segona del Reial decret Llei del 28 de desembre de 2018 per la revaloració de les pensions públiques, i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

ENCARA NO S'HAVIEN APLICAT ELS NOUS TIPUS DE COTITZACIÓ

Encara que el canvi havia d'haver entrat en vigor al començament d'aquest any, fins ara, els autònoms estaven pagant el 30% de la seva base de cotització, sabent que des de gener havien d'haver abonat l'import corresponent al 30,3% de la seva base. Segons la Seguretat Social, "aquest increment d'un 0,3% sobre la base de cotització es va ajornar per la pandèmia però havia d'haver entrat en vigor a principis d'any". La Tresoreria ha advertit a través de les seves xarxes socials que, a finals d'octubre, tots els autònoms veuran incrementada la seva quota, perquè "ja inclou els nous tipus de cotització" previstos per a aquest any.

LA QUOTA D'AQUEST MES PUJARÀ ENTRE TRES I DOTZE EUROS

La quota mensual dels autònoms es calcula a partir d'un determinat percentatge sobre la base per la qual cotitzen. Així, si els tipus van augmentar del 30,0% al 30,3% el 2020, això vol dir que la quota que paguen cada mes també s'incrementarà. Si, per exemple, l'autònom cotitza per la mínima, és a dir, per una base de 944,40 euros, fins aquest mes hi haurà pagat mensualment a la Seguretat Social un import de 283,3 euros, corresponents al 30% de la seva base. Però, des d'ara, aquells treballadors per compte propi que cotitzin per la mínima ja no pagaran el 30%, sinó el 30,3%, el que suposa una quota mínima de 286,15 euros. És a dir, la pujada en aquest cas serà d'uns tres euros. No obstant això, a l'haver incrementat els tipus, l'increment no serà fix sinó proporcional a cada base de cotització. Si, per exemple, l'autònom cotitza per la base màxima, que és de 4.070,10 euros, l'augment serà superior: aquest mes passarà de pagar 1.221 euros a abonar 1.233,24. És a dir, uns 12 euros més.

AUGMENT MÍNIM DE 3,5 EUROS PELS AUTÒNOMS SOCIETARIS

L'augment dels tipus de cotització per contingències professionals i cessament d'activitat és el mateix tant per als autònoms persona física com per als societaris. No obstant això, aquests últims tenen una base mínima superior. Aquest any, els autònoms societaris han de cotitzar, com a mínim, per 1.214,1 euros. Això vol dir que amb la pujada del 0,3% en els tipus passaran de tenir una quota mínima de 364,23 euros a una de 367,8. És a dir, a l'octubre d'abonar uns 3,5 euros més que en el mes anterior.

ELS TIPUS PODRIEN TORNAR A PUJAR DE CARA A L'ANY VINENT

 

El tipus aplicable a la base de cotització per al càlcul de la quota líquida que abonen mensualment els autònoms es calcula d'acord amb els següents paràmetres:

 

  • Per a les contingències comunes, el 28,30%.
  • Per a la cotització per contingències professionals, l'el tipus passa del 0,9% al 1,1%
  • Per cessament d'activitat, el tipus passa de l'0,7 a l'0,8%.
  • Per formació professional, el 0,1%.

A més, de cara a l'any vinent, el Reial decret també recull una nova revisió del tipus de cotització per contingències professionals fins al 1,3% (dues dècimes per sobre) i del cessament d'activitat al 0,9% (una dècima més). I, a partir de 2022, el tipus de cotització per a tots dos casos es determinarà en la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

UNA EXCEPCIÓ: ELS AUTÒNOMS A TARIFA PLANA

La pujada en els tipus de cotització afectarà a tots els autònoms excepte a aquells que estan acollits a la bonificació coneguda com a Tarifa Plana. Segons especifica el Reial decret llei 28/2018, que recull aquests increments, la quota a pagar per aquests autònoms no es veurà influïda per l'increment en els tipus, ja que l'import que abonen durant el primer any es fixe. La llei estableix que , "en el cas que s'hagués optat per la base mínima de cotització que correspongui, la cotització durant els 12 primers mesos immediatament següents a la data d'efectes de l'alta consistirà, a partir d'l'1 de gener de 2019, en una quota única mensual de 60 euros, que comprendrà tant les contingències comunes com les contingències professionals. d'aquesta quota, 51,50 euros corresponen a contingències comunes i 8,50 euros a contingències professionals".

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia - Laboralista | Interim Direcció de RRHH

asampedro@sensusconsultoria.com

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com