Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria

El TS unifica doctrina als acomiadaments objectius per absentisme

El TS unifica doctrina als acomiadaments objectius per absentisme

El Tribunal Suprem ha unificat doctrina respecte al còmput de les faltes en els acomiadaments objectius per absentisme. Torna a deixar clar que els quatre mesos han de computar de data a data, no per mes naturals.

A més, en aquesta sentència, el Suprem determina que el resultat del còmput de les faltes en el període de quatre mesos discontinus implica que no es pugui aplicar sobre un període de temps menor al legalment previst.

FALTES D'ASSISTÈNCIA PER A L'APLICACIÓ DE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU

Es permet extinció del contracte per causes objectives, amb assistència a la feina, encara estan justificades però intermitents, que arribin al 20% de les jornades hàbils en dos mesos consecutius sempre que el total de faltes d'assistència en els dotze mesos anteriors arribi al 5% de les jornades hàbils o el 25% en quatre mesos discontinus dins d'un període de dotze mesos. No obstant això, no es computaran com a faltes d'assistència les absències degudes a;

 • Vaga legal
 • Activitats de representació legal de les persones treballadores
 • Accident de treball
 • Maternitat i paternitat
 • Risc durant l'embaràs i lactància
 • Malalties causades per embaràs, part o lactància
 • Llicències i vacances
 • Malaltia o accident no laboral quan la baixa hagi estat acordada pels serveis sanitaris oficials i tingui una durada de més de vint dies consecutius.
 • Incapacitat física o psicològica derivada de violència de gènere, acreditada pels serveis socials d'atenció o serveis de salut, segons procedeixi.
 • Tractament mèdic de càncer o malaltia greu.

CÒMPUT DE LES FALTES: DE DATA A DATA

Els quatre mesos discontinus no poden computar per mesos naturals, sinó que, com ja va determinar el TS en la seva sentència de 9 de desembre de 2010, han de computar de data a data.

 • El Tribunal Suprem conclou "no cap desprendre que del còmput de les absències justificades que suposin el 25% de les jornades hàbils, aquestes es puguin projectar sobre un temps inferior als quatre mesos que preveu la norma, sinó més aviat el contrari", en el cas concret els dos últims períodes referits per l’empresa, es a dir, del 21

al 26 d'octubre de 2015 i del 28 d'octubre al 6 de novembre de 2015, computats de data a data realment s’hauria de prendre de referència un únic període: del 21 d’octubre al 20 de novembre, de manera que només s’estarien tenint en compte tres mesos discontinus.

MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia | Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]