Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria
NOTÍCIES Àrea laboral

Validació dels reials decrets d'àmbit laboral

Validació dels reials decrets d'àmbit laboral

La diputació permanent ha convalidat el passat 3 de març de 2019 els reials decrets amb implicacions laborals.


Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. Algunes de les mesures establertes són:

  • Ampliació del permís de paternitat a 8 setmanes intransferibles per als naixements que es produeixin a partir de data 1 d'abril de 2019
  • Dret a una hora d'absència de la feina fins que el fill compleixi els 9 mesos o acumular-lo en jornades completes que podran gaudir-se de forma simultània però que no són transferibles
  • Es crea una nova prestació per a exercici coresponsable de la cura del lactant d'acord amb les novetats introduïdes
  • Obligació de redacció de Plans d'Igualtat a empreses de 50 o més treballadors, creant l'obligació d'inscriure els mateixos en un registre públic
  • Obligació de Registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la seva plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.

Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. Algunes de les mesures establertes són:

  • Obligació del registre de jornada, a partir de 12 de maig de 2019. El registre diari de jornada haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora
  • Bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada inscrites a l'oficina d'ocupació almenys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació. Bonificació mensual de la quota empresarial a la Seguretat Sòcia de 108,33 euros / mes i de 125 euros / mes en cas de contractació de dones, durant tres anys.
MARIA ÀNGELS SAMPEDRO LOPEZ

Maria Àngels Sampedro Lopez

Àrea laboral

[email protected]

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d'experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Articles relacionats

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]