Sensus Consultoria

Àrea laboral

Facilitem les relacions laborals entre empreses i treballadors.

Realitzem tots els tràmits per resoldre qualsevol aspecte relacionat amb l’activitat laboral dels nostres clients. Oferim un servei integrat per la gestió documental relativa a l’administració de personal i l’assessorament jurídic vinculat a les relaciona laborals.

Assessorament laboral

Assessorament integral en totes les matèries relatives a les relacions laborals i de Seguretat Social;

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial.
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l’anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l’empleat i necessitats de l’empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d’extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d’una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l’àmbit fiscal.
 • Assessorament i gestió en qualsevol gestió amb la Tresoreria Territorial de la Seguretat Social (TGSS), el Servei Públic d'Ocupació (SEPE), l'Institut Nacional Seguretat Social (INSS) i mútues.

Serveis

 • Actualització permanent de la normativa laboral
 • Assessorament, desplaçament i gestions amb totes les administracions d’ aquest àmbit.
 • Assistència i representació a la Inspecció de Treball
 • Auditoria Laboral i Due Diligence
 • Avaluacions Professionals: Mapes de Talent
 • Consultoria Estratègica de Recursos Humans
 • Contenciosos laborals – Conciliacions Administratives CMAC
 • Definició de les polítiques de formació, elaboració del Pla de Formació Anual alineat a l’estratègia de l’organització i gestió del retorn de la bonificació
 • Estudis i confeccions de les millors accions en situacions empresarials negatives.
 • Expedients i procediments contra la administració en matèria de prestacions
 • Extincions contractuals de tot tipus individuals i col·lectives
 • Gestió de personal – relacions laborals (confecció contractes, nòmines, liquidacions seguretat social).
 • Negociacions amb comitès d’empresa i Creació de convenis propis d’empresa
 • Polítiques retributives. Retribució Variable segons objectius
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Redacció i estudi de contractes especials i les seves clàusules.
 • Sistemes d´avaluació de l´acompliment i el rendiment
 • Sistemes de planificació dels RRHH: DLLT (descripcions de lloc de treball)

Contractació

 • Assessorament en matèria de contractació laboral, tant de contractes subjectes a relació laboral comuna, com contractació subjecta a relació laboral especial (contractes d'Alta Direcció, representants de comerç, esportistes, etc).
 • Redacció dels corresponents contractes laborals, amb l'anàlisi i valoració de les clàusules més adequades a la posició ocupada per l'empleat i necessitats de l'empresa, especialment en matèria de confidencialitat, exclusivitat, no competència, propietat intel·lectual i industrial, etc.
 • Assessorament i suport en matèria d'extinció de contractes laborals, valorant les seves conseqüències tant des d'una perspectiva de dret laboral com a conseqüències en relatives a l'àmbit fiscal.

Prevenció en Riscos laboral

Com consultors en prevenció de riscos laborals, el nostre objectiu és guiar les empreses cap a l'excel·lència empresarial, vinculant la seguretat i salut dels seus treballadors amb el creixement i la millora competitiva de l'empresa

Negociació col·lectiva i reestructuracions laborals

Assessorem a l’empresa o treballadors en tot tipus de processos de negociació col·lectiva:

 • Acomiadaments col·lectius
 • Modificacions substancials de caràcter col·lectiu
 • Mobilitats geogràfiques de caràcter col·lectiu
 • Expedients de regulació temporal d’ocupació (suspensió i / o reducció de jornada).
 • Representació de l’Empresa en les relacions amb la representació legal dels treballadors.
 • Gestió de conflictes col·lectius, etc.
 • Suport a les empreses en reestructuracions societàries i les seves conseqüències respecte a la plantilla de treballadors.
 • Successions d’empreses.

Relacions laborals individuals

 • Règim disciplinari
 • Modificacions substancials de condicions de treball de caràcter individual, jornada de treball, horari i distribució del temps de treball, règim de treball a torns, sistema de remuneració i quantia salarial, sistema de treball i rendiment, funcions, etc.
 • Assessorament en matèria de calendari laboral, jornades, vacances, suspensió de contracte, excedències, llicències.

Articles de Àrea laboral

Descobreix els articles de la Àrea laboral de la Consultoria Sensus Manresa

Actes de Àrea laboral

Descobreix els actes de Àrea laboral que organitza la Consultoria Sensus Manresa

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942comunicacio@sensusconsultoria.com