Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria

Relacions Laborals

Relacions Laborals

Prevenció de Riscos Laborals i coordinació d’activitats

En matèria de Prevenció de Riscos Laborals són moltes les empreses que subcontracten a un serveis extern la seva gestió a un servei de prevenció extern, que desenvolupa funcions bàsiques en matèria de avaluacions de riscos des d’una perspectiva molt tècnica, si bé, tot sovint els nostres clients, amb servei propi o aliè, necessiten un acompanyament en la gestió de la coordinació de la prevenció des d’una perspectiva de la gestió, amb l’objectiu d’implementar la cultura preventiva i de minimitzar els riscos, tant d’accidents com legals, fruit dels accidents laborals.

En aquest apartat desenvolupem un acompanyament personalitzat de la direcció a fi efecte de coordinar adequadament l’activitat preventiva. En aquest apartat acompanyem a l’empresa en el compliment legal de les seves obligacions més enllà del la funció estricta de l’avaluació de riscos laborals. En l’actualitat desenvolupem diferents tipus de projectes i acompanyaments als nostres clients:

 • Acompanyem a l’empresa en el desenvolupament del canvi cultural i implementar una veritable cultura preventiva en matèria de seguretat en el treball, que obliga el deure “in vigilando” de la responsabilitat empresarial. Implementem models de jerarquia i funcions en matèria de PRL per tot els nivells de direcció i operativa.
 • Acompanyem en el seguiment als serveis de prevenció aliens en el compliment de les tasques a realitzar i minimitzar els riscos legals.
 • Acompanyem el delegats de prevenció i assistim a la direcció en els comitès de prevenció. Tasques a realitzar i cobertura legal de les obligacions empresarials.
 • Acompanyem en la coordinació d’activitats d’empreses que treballen als centres de l’empresa o a centres dels clients, identificant les obligacions i la gestió jurídica formalment obligatòria.
 • Auditem subcontractes, autònoms i Trades,tant jurídicament com funcionalment, a fi d’evitar els riscos de les responsabilitats empresarials derivades d’accidents o impagaments.

Funcions

Aquesta és una àrea complexa que genera molta incertesa en el món de l’empresa, i que tot sovint afecta de forma estructural en els costos operatius i en la planificació de plantilles a mig i llarg termini. Per afrontar d’una forma estratègica aquesta àrea, cal un coneixement i una visió que va més enllà de l’estrictament legal que és imprescindible afrontar de forma creativa davant els reptes empresarials de creixement, reduccions, subcontractacions o bé, fusions, adquisicions o bé subrogacions. Ja que decisions mal preses en aquesta àrea afectaran la consecució dels objectius empresarials durant molts anys.

És per això, que us podem oferir la nostra experiència de més de 20 anys al món de l’empresa afrontant tots els reptes empresarials des de una òptica sociolaboral amb solvència i èxit.

Relacions Laborals

En aquesta àrea us ajudem a dissenyar models d’estructura organitzativa, mercantil i social, que permet una organització òptima de les relacions laborals (sindicats), costos salarials i aplicació de marcs reguladors (convenis col·lectius),models de subcontractació sense riscos laborals etc... Els projectes habituals que desenvolupem en els nostres clients són:

 • Creació d’estructures mercantils i socials d’acord amb models sociolaborals sostenibles.
 • Creació i/o acompanyaments en el desenvolupament d’acords sociolaborals, individuals i col·lectius, amb totes les garanties jurídiques. Estem parlant d’acords individuals de condicions, per a empleats o directius, convenis col·lectius d’empresa o de caràcter extraestatutari.
 • Modificacions de condicions de treball, extincions i expedients de regulació.
 • Acompanyament en models de subcontractació d’activitats no claus perl’empresa, legalment correctes i disminuint els riscos de responsabilitat empresarial derivades.
 • Subrogacions empresarials.
 • Estudis d’adequació d’activitats i de convenis collectius d’aplicació.
 • Auditories sociolaborals.


Articles de Relacions Laborals

Descobreix els articles de la Relacions Laborals de la Consultoria Sensus Manresa

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]