Visita el nostre blog! Hi ha notícies noves que podrien interessar-te.veure més
Sensus Consultoria

Selecció i Headhunting

El servei de selecció de persones que ofereix Sensus, utilitza una metodologia basada en l’avaluació dels candidats

El servei de selecció de persones que ofereix Sensus, utilitza una metodologia basada en l’avaluació dels candidats

Funcions

  • Coneixements: contrastar i avaluar els coneixements tècnics i funcionals dels candidats susceptibles a ocupar la posició vacant.
  • Competències: analitzar les habilitats personals, socials i de negoci, així com la escala de valors exigits per a desenvolupar la posició objecte del procés de selecció.
  • Sistèmica relacional de l’entorn de treball: no només es té en compte el perfil personal respecte la tendència relacional de la seva personalitat, sinó també, la de les persones i amb els equips amb els quals aquesta persona s’inegrarà.

Utilitzem les eines més novedoses en matèria de identificaciói validació de competències i perfils professionals, assesment, tests de personalitat, dinàmiques que permeten garantir la millor persona per a cada posició, responsabilitat i equip de treball.

Procés de desenvolupament

Fase I, requeriments:

En aquesta fase, es realitzaran entrevistes amb les persones responsables de la posició i si és possible també amb les persones que formant part del equip de treball on s’haurà d’integrar.

Un cop identificades les necessitats de coneixements, competències, i sistèmica relacional del lloc de treball, es publicarà un anunci de l’oferta, que s’adaptarà als canals de difusió en funció de la tipologia de la posició. Complementàriament als requeriments de la posició, s’estudiarà la comparativa salarial del mercat per tal d’identificar la banda salarial de referència de la posició(sou fix, variable i sou en espècie).

Fase II preselecció:

Un cop efectuada la publicació es filtraran els candidats més adequats des de la perspectiva de coneixements i experiència. Un cop realitzat el primer filtre es realitzaran entrevistes enfocades d’acord amb un qüestionari dissenyat específicament per a la posició objecte del procés.

Fase III selecció i presentació de candidats:

Un cop efectuada la selecció dels candidats finalistes es realitzaran proves test que complementaran la informació del procés d’entrevista personal focalitzada i es presentaran 3 candidats finalistes.

Finalment, un cop seleccionat el candidat finalista es realitzarà carta oferta segons estàndards per a la seva incorporació definitiva.

Tens alguna consulta?

Si tens algun dubte o ens vols plantejar alguna consulta, emplena aquest formulari i ens posarem en contacte amb tu el més aviat possible.

Treballa amb nosaltres

Els professionals de Sensus tenim en comú la nostra vocació per la feina ben feta, vetllem per donar el millor servei i seguir endavant amb els projectes de futur de la companyia. Si estàs interessat en participar, pots contactar amb nosaltres a través de la web.

938721942[email protected]